සුවද කැකුළු

Saturday, September 17, 2011

මලක් නෙලා ගෙනැවිත්

මලක් නෙලා ගෙනැවිත් බුදු සාදුට පිදුවා
ඒ දැක බුදු සාදු මදෙස හෙමිහිට බැලුවා
බොරුවක් නොව මේ කියන්නේ ඇත්තම ඇත්තයි
මේ මල මම නෙලාගත්තෙ මගේ මල් වත්තෙන්

නොදැනෙන නොහැගෙන හින්දයි මේ විමසන්නේ
ඉතිං තවම ඇයි එබ මා දැක හිනැහෙන්නේ
ගිය ඉරිදා ඉස්කෝලේ එන්න බැරි වුනේ
ලොකු අම්මා එක්කල මම නුවර ගියානේ

සමාවෙන්න හිමියනි බොරු නොකියමි සිතකින්
නෙලාගත්තේ මේ මල නංගිගේ මල් වත්තෙන්
අමුතු හිනාවකි හිමි ඔබ මා දෙස හෙලුවේ
මා ගැන හොද හැටි දන්නා බවකි කියන්නේ

දරුවන් වෙත දෙනෙත් හෙලා ඔබ වැඩ ඉන්නේ
හොර බොරු කිසිදින නොකරනු මැනවි ළමයිනේ

No comments:

Post a Comment