සුවද කැකුළු

Tuesday, September 13, 2011

ථේරපුත්තාභය යෝධයා 8

රුහුණු රටේ කොටගල ගම සමීපයේ ඇති ගමක් තමයි කත්ති ග්‍රාම කියන්නේ.  රෝහණ නම් ප්‍රභූවරයෙක් මේ ගමේ වාසය කලා.
ඔහුට අභය නමින් පුතෙකු සිටියා.  අවුරුදු දොළහේදී මේ 
අභයට ඇතෙකුගේ කාය ශක්තිය තිබුණේලු.  

ඔහුට විශාල යකඩ පොල්ලකින් ගසේ කදට ගසා බිම හෙලීමට හැකියාවක් තිබුණා.  පොල්, තල්, ආදී ගස්වල කදට ගසා මෙසේ බිම හෙලුවා.
රෝහණ ප්‍රභූවරයා සුමන භික්ෂුවගෙන් බණ අසා මහණ වූ පසුව අභයටද මහණ වෙන්නට සිතුනා.  පසුව ඔහු ථේරපුත්තාභය නමින් මහණ වුණා.

ගෝඨයිම්බරගේ අහඹු මුණ ගැසීම නිසා ගෝඨයිම්බර යෝධයා ථේරපුත්තාභය සාමනේරයන් වහන්සේ ගැන රජතුමාට දැන්වූවා. රජු 
රාජ සේවයට පැමිණෙන්නැයි උන්වහන්සේගෙන් කිහිප වාරයක්ම ඉල්ලා සිටියද ඒවා කාරුණිකව ප්‍රතික්ෂේප කලා.  

එනමුත් රට ජාතිය ආගම ගැන සිතා ඔහු සිවුරු හැර රාජ සේවයට බැදුනා.
විජිත පුර පැවති සටනේදී විශාල යගදාවකින් පහර දෙමින් ඔහු සටන් කලා.  සටනින් පසුව සියලුම තනතුරු හා තෑගි බෝග ප්‍රතික්ෂේප කල ථේරපුත්තාභය යෝධයා නැවත මහණ වී රහත් බවට පත්වුණා.

No comments:

Post a Comment