සුවද කැකුළු

Tuesday, October 25, 2011

රුවන් වැකි

*     උත්සාහය සතුරෙකු මෙන් පෙනෙන මිතුරෙකි. ප්‍රමාදය මිතුරෙකු මෙන් පෙනෙන සතුරෙකි.
       (ව්‍යාෂ සෘෂිවරයා)

*     ජයග්‍රහණය කෙරෙහි බුද්ධියට වඩා බලපාන්නේ උත්සාහයයි
       (ඇමෙරිකන් ජාතික පූජකයෙකු වූ චාල්ස් වෙන්ට්)

*     වේලාව කා දමනු ලබන පුද්ගලයා කාලය විසින් නසා දමනු ලබයි.
       (විලියම් ශේක්ෂ්පියර්)

*     මිනිසාට ඇති හොදම මිතුරා සිය බුද්ධියයි.
       (විලියම් ටිම්පල්)

*     ආත්ම ශක්තියෙන් සරු පුද්ගලයාගේ අනාගතය කවරදාවත් අදුරු නොවේ.
       (හෙන්රි ලෝං පෙලෝ)

*     ඉවසීමත් අධිෂ්ඨාන ශක්තියත් ඇති පුද්ගලයා කිසිම කාර්යයකදී පසු නොබසී.
       (අයිරීෂ් ජාතික කවියෙකු වූ හියූකේලී)

*     ඉගෙනීමේ කටයුතු පාසැලට පමණක් සීමා කරන ශිෂ්‍යයා කූඩුවක වැඩෙන කුරුල්ලෙකු මෙනි.
       (බර්නාඩ් ෂෝ)

       (පැරණි පොතකින් උපුටා ගත්තා)

1 comment: