සුවද කැකුළු

Thursday, August 25, 2011

දැන් නිවාඩු කාලේ

දැන් නිවාඩු කාලේ හිංදා
නෑ ඉස්කෝලේ
ආයි ආයි ආපි ඔන්න
සෙල්ලම් කාලේ.......//

මං පළවෙනි ආව කියලා
අම්මට සන්තෝස හිතිලා...//
දෙනවා කිව්වා තෑගි ගෙනැල්ලා

තාත්තා මට ආදරේලු
ආච්චි මට හාදු දේලු
නැන්ච දේවි ඇදුම් මසාලා
හායි....හායි.....

දැන් නිවාඩු.........

කෝච්චියෙන් ගමට යනවා
කිරියි පැණියි කාල එනවා
පදින්න පුඵවනි ඔංචිල්ලා
අක්කලා නංගිලා එක්කලා
කජු කඩලා අරන් කෙක්ක
නානව ගගේ ගිලීලා
හායි......හායි.........

2 comments:

 1. http://youtu.be/86haMeJ13hE

  ඕකෙන් බලන්න පුලුවන්..
  අයෙත් ඔය කලෙට යන්න ඇත්නම්..
  ළමා ලොකය සුන්දර කරන්න ගන්න උත්සාහයට අපේ ගෞරවය මල්මි..

  ගොඩක් දේවල් බෞද්ධ භාවනා මගින් වෙනස් කල හැකියි..

  ReplyDelete
 2. ලලිත්...

  ස්තුතියි ඔයාට

  ReplyDelete